• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Thẩm định đánh giá tác động môi trường

 

Công văn 12003/VPCP-CN năm 2018 về đánh giá tác động môi trường dự án đường sắt, đường bộ quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 12003/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12003/VPCP-CN
V/v Đánh giá tác động môi trường các dự án đường sắt, đường bộ quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11906/BGTVT-MT ngày 19 tháng 10 năm 2018), ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 6351/BTNMT-TCMT ngày 19 tháng 11 năm 2018) về việc đánh giá tác động môi trường các dự án đường sắt, đường bộ quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc đánh giá tác động môi trường phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12003/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 11/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12003/VPCP-CN

428

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
402280