• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1255/GSQL-GQ2 năm 2014 về thủ tục hải quan khi bán DMF vào nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1255/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1255/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan khi bán DMF vào nội địa

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2185/HQBD-GSQL ngày 29/8/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương v/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với chất DMF là sản phẩm sản xuất từ phế thải của DNCX bán vào nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về việc khai báo định mức đối với dung môi DMF:

Ngày 3/9/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số 10765/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn cách tính toán định mức đối với trường hợp tương tự. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nghiên cứu công văn này hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

2/ Về thủ tục hải quan khi DNCX bán một phần DMF vào nội địa:

Lượng dung môi DMF thu được sau khi xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm gia công được coi là sản phẩm thu được ngoài sản phẩm chính (da nhân tạo) mà bên thuê gia công từ bỏ. Do vậy, khi bán dung môi DMF vào nội địa doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 24 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính.

Do dung môi DMF cũng là nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất mặt hàng da nhân tạo, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chỉ đạo Chi cục Hải quan KCN VSIP kiểm tra chặt chẽ định mức sử dụng dung môi DMF để tránh gian lận.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Điều 24. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất
...

5. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của DNCX

...

c) Hàng hóa của DNCX bán vào nội địa:

c1) Đối với sản phẩm do DNCX sản xuất, bán vào thị trường nội địa: DNCX và doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan như thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 27 Thông tư này (trừ quy định về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ);

c2) Đối với phế liệu, phế phẩm (bao gồm cả phế liệu còn giá trị sử dụng thu hồi được sau khi tiêu hủy máy móc, thiết bị hoặc phế liệu còn giá trị sử dụng thu hồi được sau khi xử lý chất thải trong DNCX) được phép bán vào thị trường nội địa, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1255/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1255/GSQL-GQ2

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251022