• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 126/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục nhập khẩu thép do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 126/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu thép

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Công Thương - Vụ Công nghiệp nặng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 178/CV-PM ngày 02/02/2015 của Công ty cổ phần thương mại Citicom đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thép theo Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương - Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

1. Đối với các loại thép trong danh mục thuộc Phụ lục II Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN , doanh nghiệp thương mại ngoài hợp đồng đầu ra có phải xuất trình bản gốc công văn xác nhận năng lực sản xuất Bộ Công Thương cấp cho đơn vị mua hàng hay không.

2. Các đơn vị sản xuất nếu không trực tiếp nhập khẩu có phải đăng ký năng lực sản xuất với Vụ Công nghiệp nặng hay không.

Cục Giám sát quản lý chuyển công văn số 178/CV-PM nêu trên để quý Vụ xem xét, hướng dẫn Công ty thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Bộ Công Thương - Vụ Khoa học và Công nghệ;
- Công ty CP TM Citicom (thay trả lời)
(Đ/c: tầng 7, tòa nhà Đại Phát, số 82, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)
Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 126/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 10/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 126/GSQL-GQ1

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266268