• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Cửa khẩu biên giới

 

Công văn 12746/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện kiểm tra, giám sát phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 12746/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12746/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện kiểm tra, giám sát phương tiện XNC, hàng hóa XNK tại cửa khẩu biên giới

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Trả lời công văn số 2773/BTL-CK ngày 05/9/2014 của của Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị thống nhất chỉ đạo các đơn vị biên phòng và hải quan cửa khẩu phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

1. Đối với thực hiện nhiệm vụ quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh:

a) Luật Hải quan năm 2005 quy định:

- Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hoá, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Phương tiện vận tải nhập cảnh phải được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập đầu tiên. Phương tiện vận tải xuất cảnh phải được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu xuất cuối cùng.

b) Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định:

Đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan là hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

Để triển khai thực hiện Luật Hải quan và Nghị định của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu. Công tác giám sát phương tiện xuất nhập cảnh là một khâu trong thực hiện làm thủ tục hải quan đối với phương tiện xuất nhập cảnh theo quy định của Luật Hải quan. Tại các cửa khẩu biên giới đường bộ (nơi có đủ 2 barie và những nơi chỉ có 1 barie) đều có các khu vực, vị trí tập kết phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu do đó, cần thiết phải bố trí lực lượng giám sát kiểm tra đảm bảo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị Biên phòng phối hợp và tạo điều kiện cho công tác giám sát quản lý của cơ quan hải quan tại cửa khẩu đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp qua cửa khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với việc bố trí giám sát hải quan tại cổng số 1 và cổng số 2 tại cửa khẩu biên giới:

Căn cứ các quy định của Luật Hải quan; Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về kiểm tra giám sát phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã dẫn trên, Ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong đó quy định về công tác giám sát hải quan tại khu vực biên giới đường bộ, đường sông ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014. Theo đó, nhiệm vụ giám sát của hải quan cửa khẩu đối với phương tiện xuất cảnh, hàng hóa xuất khẩu thực hiện tại cổng số 1; giám sát phương tiện nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu được thực hiện tại cổng số 2.

Quy định trên nhằm đảm bảo cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, vận chuyển đúng tuyến đường, qua cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Riêng việc giám sát tại cổng 1 (tiếp giáp với biên giới) nếu không bố trí giám sát hải quan tại đây sẽ không có căn cứ để xác định hàng hóa xuất khẩu đã thực xuất qua biên giới, vì vậy cần phải giám sát chặt chẽ không để tình trạng lợi dụng xuất khống, quay vòng hàng hóa chở trên các phương tiện xuất cảnh để hoàn thuế giá trị gia tăng hoặc vi phạm quy định khác của pháp luật đã xảy ra trong thời gian qua tại một số cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi để Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thống nhất cùng chỉ đạo các đơn vị biên phòng, hải quan cửa khẩu thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12746/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12746/TCHQ-GSQL

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
254572