• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Công văn 13/BXD-QLN năm 2018 về nội dung liên quan đến diện tích quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 13/BXD-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/BXD-QLN
V/v trả lời văn bản số 1294/SXD-QLXD ngày 12/12/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1294/SXD-QLXD ngày 12/12/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, đề nghị có ý kiến về nội dung liên quan đến diện tích quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, thì chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách được dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại.

Trường hợp dự án nhà ở xã hội có diện tích đất để xây dựng nhà ở là 88.181,2 m2 thì chủ đầu tư dự án được dành 20% diện tích quỹ đất này (tương ứng với 17.636,24 m2) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả văn bản số 1294/SXD-QLXD ngày 12/12/2017 của Sở Xây dựng Trà Vinh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

Điều 9. Cơ chế hỗ trợ, ưu đãi chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở, cụ thể như sau:
...
b) Được dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng) nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 18/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13/BXD-QLN

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374842