• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 13047/CT-HTr năm 2015 về báo cáo thuế giá trị gia tăng chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 13047/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13047/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH FES (Việt Nam)
(Địa chỉ: Số 71, ngõ 543 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
MST: 3700605006- 001

Trả lời công văn số 2015/01/01 ngày 13/01/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH FES Việt Nam hỏi về báo cáo thuế GTGT chi nhánh, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 15 Chương IV Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về quản lý thuế như sau:

“Điều 15. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Ví dụ 22: Doanh nghiệp C năm 2013 có tổng doanh thu là 38 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Doanh thu của năm 2014; 2015, 2016 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 55 tỷ đồng thì doanh nghiệp C vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH FES (Việt Nam) có tổng doanh thu của năm trước liền kề (đủ 12 tháng năm 2013) từ 50 tỷ đồng trở xuống thì Chi nhánh thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý từ 01/10/2014 theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Chi nhánh đang thực hiện khai thuế GTGT theo tháng từ 01/10/2014 đến nay thì tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo tháng ổn định đến hết 31/12/2016.

Từ năm 2017 Chi nhánh sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế theo tháng hay quý căn cứ vào doanh thu năm 2016 để thực hiện.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P
Ktr1; P pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13047/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 02/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13047/CT-HTr

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286521