• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1310/TCHQ-GSQL xử lý nguyên phụ liệu âm khi thanh khoản hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1310/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1310/TCHQ-GSQL
V/v xử lý NPL âm khi thanh khoản hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 62/HQTN-NV ngày 14/01/2013, công văn số 176/HQTN-NV ngày 05/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc xử lý NPL âm khi thanh khoản hợp đồng gia công số 2011/01/HX-HT ngày 01/11/2011 giữa Công ty TNHH SX bật lửa Huaxing VN và Công ty TNHH phát triển Hưng Thanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai định mức theo quy định.

2. Chấp thuận để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thực hiện thanh khoản hợp đồng gia công số 2011/01/HX-HT trên cơ sở kết quả kiểm tra, đối chiếu, tính toán, cân đối lại lượng NPL thực tế sử dụng để gia công thành sản phẩm bật lửa nguyên chiếc theo hồ sơ thanh khoản của doanh nghiệp với số liệu thanh khoản trên hệ thống máy tính của cơ quan hải quan và văn bản đề nghị, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của doanh nghiệp.

3. Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Chi cục kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra đối với các hợp đồng gia công bật lửa nguyên chiếc và bán thành phẩm bật lửa của Công ty TNHH phát triển Hưng Thanh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1310/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 14/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1310/TCHQ-GSQL

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
176905