• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm tiền gửi

 

Công văn 1319/TTg-KTTH năm 2014 chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển thành vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1319/TTg-KTTH
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1319/TTg-KTTH
V/v chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển thành vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 9236/BTC-TCNH ngày 08 tháng 7 năm 2014 về việc chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển thành vốn điều lệ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ Đầu tư phát triển thành vốn điều lệ cấp cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo đảm đủ mức vốn điều lệ đã được quy định tại Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 phê duyệt điều lệ và tổ chức hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ Đầu tư phát triển thành vốn điều lệ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Trợ lý Thủ tướng;
TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). H.Dương

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1319/TTg-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1319/TTg-KTTH

387

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241194