• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 1326/BHXH-PC năm 2020 tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 1326/BHXH-PC
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1326/BHXH-PC
V/v: Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công văn số 362/BTP-PBGDPL ngày 07/02/2020, Công văn số 1456/BTP-PBGDPL ngày 22/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc, triệt để các nội dung sau:

1. Tiếp tục cung cấp thông tin, phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động (công chức, viên chức) thuộc phạm vi quản lý các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ1, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan2; chú trọng việc phổ biến pháp luật về cách ly y tế, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh, tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống COVID-19 nói chung và một số hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh này nói riêng.

2. Quán triệt nghiêm túc về trách nhiệm của công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và chủ động thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

3. Tham khảo, khai thác nguồn tài liệu liên quan đến phòng, chống dịch bệnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn, mục: Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật ở trung ương), fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật (https://www.facebook.com/Phổ-biến-Giáo-dục-Pháp-luật-101326847932580) và Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để làm tư liệu phổ biến, tuyên truyền; lựa chọn hình thức thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống COVID-19 nói riêng một cách linh hoạt, phù hợp với đối tượng, điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo truyền tải đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật đến công chức, viên chức; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 với việc truyền thông thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 1007/BHXH-TT ngày 27/3/2020 để nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa tới mọi cá nhân, tổ chức; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ số trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

___________________

1 Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT/TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

2 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Dược năm 2016, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1326/BHXH-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đào Việt Ánh
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1326/BHXH-PC

405

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441763