• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Đơn giá nhân công xây dựng

 

Công văn 1326/BXD-KTXD năm 2016 thống nhất việc áp dụng đơn giá nhân công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1326/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1326/BXD-KTXD
V/v thống nhất việc áp dụng đơn giá nhân công xây dựng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 444/UBND-KTN ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị cho ý kiến đối với mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng thống nhất việc tiếp tục áp dụng mức lương đầu vào công bố tại Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, làm cơ sở cho việc xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn căn cứ quy định trên thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1326/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1326/BXD-KTXD

363

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316821