• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 13478/QLD-MP năm 2016 đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 13478/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13478/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- S Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Doanh nghiệp tư n
hân Long Thuận
(Đ/chỉ: Ấp Mỹ Thạnh, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 15/6/2016 đối với Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 08 sản phẩm mỹ phẩm sau:

Stt

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố đã được Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cấp

Ngày tiếp nhận

1

Dầu gội không bọt thế hệ mới

85/15/CBMP-TG

19/10/2015

2

Tinh dầu hoa bưởi dưỡng tóc

04/13/CBMP-TG

13/5/2013

3

Tinh dầu hương bưởi nguyên chất

03/13/CBMP-TG

13/5/2013

4

Son dưỡng môi nụ cười

02/13/CBMP-TG

13/5/2013

5

Kem dưỡng da thiên nhiên ban tặng

15/12/CBMP-TG

16/11/2012

6

Tinh dầu hoa bưởi

14/12/CBMP-TG

16/11/2012

7

Trà ngậm chắc răng

09/12/CBMP-TG

06/11/2012

8

Tinh dầu hoa bưởi chuyển màu

08/12/CBMP-TG

06/11/2012

08 sản phẩm mỹ phẩm trên do Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận (Địa chỉ: Ấp Mỹ Thạnh, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại cơ sở không đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản về "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN).

2. Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp sản xuất không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/7/2016.

3. Sở Y tế tỉnh Tiền Giang kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm vi phạm của Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tran
g TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13478/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 14/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13478/QLD-MP

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
318362