• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 1348/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1348/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1348/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam.
(Đ/c: S
1 VSIP II-A, đường số 12, KCN VSIP II-A, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương)

Trả lời công văn số 2901-19/CV-PESVN ngày 29/01/2019 và công văn số 19021-19/CV-PESVN ngày 19/02/2019 của Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam về việc khai báo hải quan trong thời gian chuyển đổi tên doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về cách thức quản lý doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan dựa trên mã số thuế nên việc Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam chỉ thay đổi tên công ty và giữ nguyên mã số thuế sẽ không ảnh hưởng tới việc khai hải quan điện tử. Do đó, Tổng cục Hải quan chấp thuận cho Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam được sử dụng công văn thông báo chuyển đổi tên để hỗ trợ làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu của Công ty trong thời gian 60 ngày k từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi. Tuy nhiên, việc thực hiện hiện thủ tục hải quan của Công ty phải đáp ứng quy định tại Điều 32 Luật Hải quan năm 2014.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục để chuyển đổi tên công ty (kể cả trước thời hạn 60 ngày), đề nghị Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan để cập nhật vào hệ thống, việc thực hiện thủ tục hải quan được thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ, CNTT&TKHQ (để biết);
- Cục HQ các tỉnh, thành
phố (để t/hiện);
- Lưu: VT
, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 32. Kiểm tra hồ sơ hải quan

Khi kiểm tra hồ sơ hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, sự phù hợp của nội dung khai hải quan với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, kiểm tra việc tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Kiểm tra hồ sơ hải quan được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc trực tiếp bởi công chức hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1348/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 11/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1348/TCHQ-GSQL

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410132