• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1363/TCHQ-TXNK năm 2015 về khai báo hải quan đối với chi phí đóng gói bao bì tại cầu cảng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1363/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1363/TCHQ-TXNK
V/v chi phí đóng gói bao bì

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - CTPT Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
(Đ/c: Lầu 6, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 80/CNPBHC-KD ngày 29/01/2015 của Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - CTPT Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc khi khai báo hải quan đối với chi phí đóng gói bao bì tại cầu cảng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 8/NKD01 ngày 03/01/2013 tại Chi cục Hải quan Cảng Quy Nhơn, Cục Hải quan tỉnh Bình Định. Về vấn đề này, ngày 02/02/2015 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 977/TCHQ-TXNK trả lời Công ty.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - CTPT Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1363/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 11/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1363/TCHQ-TXNK

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266309