• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 13706/BTC-CST năm 2020 thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 13706/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13706/BTC-CST
V/v Thực hiện Nghị quyết số 129/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm 15 Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8/2020 giao: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu trình Chính phủ giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành trong tháng 10/2020.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn, giảm phí và lệ phí

Ngày 21/9/2020, Bộ Tài chính đã có công văn số 11523/BTC-CST gửi Văn phòng Chính phủ về phí, lệ phí liên quan đến dịch vụ công trực tuyến (bản photocopy gửi kèm).

Tại công văn số 8947/VPCP-KTTH ngày 27/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về phí, lệ phí liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến như sau: Đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản 11523/BTC-CST ngày 21/9/2010. Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện cụ thể theo quy định của pháp luật để khẩn trương triển khai nhiệm vụ về giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện nhiệm vụ công trực tuyến và các chi phí liên quan (bưu chính, tài khoản) nêu tại điểm 15 Nghị quyết số 129/NQ-CP.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, đề nghị:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát các khoản phí, lệ phí hiện hành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý và đề xuất mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến hợp lý, gửi Bộ Tài chính ban hành hoặc trình Chính phủ quyết định theo thẩm quyền. Thời gian gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15/12/2020.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu phí, lệ phí (thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phù hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2020.

2. Về miễn, giảm các chi phí khác liên quan (bưu chính, tài khoản)

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan nghiên cứu miễn, giảm các chi phí liên quan (bưu chính, tài khoản) đối với các hoạt động cung cấp trực tuyến theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định, theo quyết định của pháp luật.

Cảm ơn sự phối hợp công tác của các cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ Công tác Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Vụ PC, Cục THTK, VPB;
- Lưu: VT, CST (CST5) (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

15. Về tình hình xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương:

- Tập trung triển khai các công việc, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 26 tháng 8 năm 2020.

- Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương mình, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong quý IV năm 2020.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, đơn giản hóa, điện tử hóa các thủ tục hành chính và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các chi phí liên quan (bưu chính, tài khoản), hoàn thành trong tháng 10 năm 2020.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất giải pháp giảm giá thành duy trì, vận hành chữ ký số công cộng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2020.

- Ban Cơ yếu Chính phủ đẩy nhanh tiến độ triển khai phân cấp, ủy quyền một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản số 3402/VPCP-KSTT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

- Trong tháng 9 năm 2020, các địa phương hoàn thành triển khai việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện ghi nhận tính pháp lý của hồ sơ điện tử theo thẩm quyền./.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
15. Về tình hình xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương:

- Tập trung triển khai các công việc, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 26 tháng 8 năm 2020.

- Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương mình, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong quý IV năm 2020.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, đơn giản hóa, điện tử hóa các thủ tục hành chính và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các chi phí liên quan (bưu chính, tài khoản), hoàn thành trong tháng 10 năm 2020.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất giải pháp giảm giá thành duy trì, vận hành chữ ký số công cộng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2020.

- Ban Cơ yếu Chính phủ đẩy nhanh tiến độ triển khai phân cấp, ủy quyền một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản số 3402/VPCP-KSTT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

- Trong tháng 9 năm 2020, các địa phương hoàn thành triển khai việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện ghi nhận tính pháp lý của hồ sơ điện tử theo thẩm quyền./.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13706/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 09/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13706/BTC-CST

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
457577