• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1371/TXNK-TG năm 2013 bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1371/TXNK-TG
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/TXNK-TG
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH XNK và Hợp tác đầu tư GTVT (TRACIMEXCO)
(Đ/c: 36 Bạch Đằng, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 157/CV ngày 15/7/2013 và công văn số 174/CV-KHKD ngày 5/8/2013 của Công ty TNHH MTV XNK và Hợp tác đầu tư GTVT về việc truy thu thuế xe ô tô nhập khẩu 2004-2005. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do hồ sơ, tài liệu kèm theo công văn số 157/CV ngày 15/7/2013 và công văn số 174/CV-KHKD ngày 5/8/2013 chưa đầy đủ nên Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở để xem xét giải quyết đề xuất của Công ty. Vì vậy, đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ như sau:

- Biên lai thu thuế của các tờ khai: 8750/NKD ngày 8/11/2004, 8751/NKD ngày 8/11/2001, 8752/NKD ngày 8/11/2001, 9712/NKD ngày 7/12/2004, 86/NKD ngày 5/01/2005, 310/NKD ngày 19/01/2005 và 1180/NKD ngày 21/03/2005;

- Bộ hồ sơ nhập khẩu và các tài liệu liên quan của các tờ khai: 86/NKD ngày 5/01/2005, 1180/NKD ngày 21/03/2005;

- Quyết định về điều chỉnh thuế (hoặc quyết định ấn định thuế) của các tờ khai: 86/NKD ngày 05/01/2005, 310/NKD ngày 19/01/2005 và 1180/NKD ngày 21/03/2005

Hồ sơ, tài liệu bổ sung gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 24/8/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV XNK và Hợp tác đầu tư GTVT biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TG (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1371/TXNK-TG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1371/TXNK-TG

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204689