• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 14/QLCL-CL2 năm 2015 về xuất khẩu bã sắn (mì) vào Trung Quốc do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 14/QLCL-CL2
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/QLCL-CL2
V/v xuất khẩu bã sắn (mì) vào Trung Quốc

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Hòa Thắng

Phúc đáp công văn số 125/CV-HT ngày 20/12/2014 của Doanh nghiệp về việc xuất khẩu bã sắn vào Trung Quốc, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Quy định của Trung Quốc:

Hiện nay, Trung Quốc đã áp dụng các qui định của Nghị định 118 (Lệnh 118) về kiểm soát an toàn thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (bao gồm nguyên liệu có nguồn gốc động vật và thực vật). Theo qui định này, nước xuất khẩu phải thực hiện quản lý và giám sát nguyên liệu theo yêu cầu của Trung Quốc và được sự chấp thuận của Trung Quốc thì mới được xuất khẩu sang nước bạn. Danh sách các doanh nghiệp được phép nhập khẩu sẽ được đăng tải trên Website của Tổng cục Giám sát chất lượng, Kiểm nghiệm và Kiểm dịch của Trung Quốc (AQSIQ).

2. Hoạt động đã triển khai của Bộ Nông nghiệp và PTNT:

Để giải quyết vấn đề nêu trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng SPS-Vụ Hợp tác quốc tế là cơ quan đầu mối) đã cung cấp các thông tin liên quan đến Hệ thống quản lý thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi cho phía Trung Quốc và đã được phía Trung Quốc chấp nhận. Tuy nhiên, phía Trung Quốc mới cử 01 đoàn thanh tra sang kiểm tra các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu sản phẩm cám gạo; đối với sản phẩm bã bột sắn và phụ phẩm của quá trình chế biến tinh bột sắn, phía Trung Quốc sẽ tiến hành xem xét trong thời gian tới.

3. Công việc cần triển khai của Doanh nghiệp.

Theo yêu cầu của phía Trung Quốc, các doanh nghiệp chế biến phải có qui trình sản xuất và điều kiện nhà xưởng đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm làm thức ăn chăn nuôi, có chương trình (kế hoạch) HACCP nhằm kiểm soát tốt các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Nếu các Doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu bã bột sắn và phụ phẩm của quá trình chế biến tinh bột sắn sang Trung Quốc để làm thức ăn chăn nuôi thì cần đăng ký với Cục chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và PTNT để kiểm tra và cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh đối với cơ sở chế biến thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi theo qui định của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Các Doanh nghiệp sau khi có chứng nhận sẽ được đưa vào danh sách và gửi cho phía Trung Quốc xem xét kiểm tra sau đó mới cho phép nhập khẩu.

Đề nghị Doanh nghiệp lưu ý thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Văn phòng SPS-Vụ HTQT (để p/h);
- Cục Chăn nuôi (để p/h);
- Lưu: VT, CL2
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/QLCL-CL2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 07/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14/QLCL-CL2

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262632