• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 1407/BXD-KTXD năm 2014 về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1407/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1407/BXD-KTXD
V/v lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Gia Lai – Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 07/TV-KĐXD ngày 22/5/2014 của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Gia Lai – Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp xác định tỷ lệ trực tiếp phí khác trong chi phí xây dựng: Tỷ lệ trực tiếp phí khác áp dụng cho các xã ngoại thành là tỷ lệ áp dụng cho các công trình ngoài đô thị.

2. Về chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình:

Thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng bao gồm thiết bị công nghệ và thiết bị công trình theo quy định tại khoản 3, Điều 3 của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11. Vì vậy, chi phí thiết bị được xác định cho toàn bộ thiết bị lắp đặt vào công trình, không phân biệt thiết bị công nghệ hay thiết bị công trình.

3. Về chi phí thẩm tra tối thiểu: Mức chi phí thẩm tra tối thiểu được công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

4. Về áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình theo chiều cao và chiều sâu: Đối với các công tác có quy định về chiều cao, chiều sâu trong các tập định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố được hiểu là chiều cao, chiều sâu của công trình theo thiết kế tính từ cốt ±0.00. Như ví dụ Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Gia Lai nêu trong văn bản số 07/TV-KĐXD thì áp dụng định mức cho công trình có chiều cao ≤ 50m và chiều sâu ≤ 150m.

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Gia Lai – Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

...

3. Thiết bị lắp đặt vào công trình bao gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình là các thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. Thiết bị công nghệ là các thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1407/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1407/BXD-KTXD

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243619