• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 1407/TCQLĐĐ-CSPC năm 2014 trả lời Công văn 941/STNMT-VPĐK về xin ý kiến giải quyết đề nghị đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho người thứ ba vay vốn do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tải về Công văn 1407/TCQLĐĐ-CSPC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1407/TCQLĐĐ-CSPC
V/v trả lời Công văn số 941/STNMT-VPĐK ngày 03 tháng 10 năm 2014 của S Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tnh Tuyên Quang

Phúc đáp Công văn số 941/STNMT-VPĐK ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc xin ý kiến giải quyết đề nghị đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho người thứ ba vay vốn; Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật đt đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì người sử dụng đất nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì được thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; pháp luật đất đai không quy định người sử dụng đất có quyền bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để cho bên thứ ba vay vốn.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai, gửi Quý Sở để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Mạnh
Hin (để báo cáo);
- Lưu VT, VP(TH), CSPC (V5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Thanh Khuyến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1407/TCQLĐĐ-CSPC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Lê Thanh Khuyến
Ngày ban hành: 17/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1407/TCQLĐĐ-CSPC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297890