• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 1409/CT-TTHT năm 2015 điều chỉnh hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1409/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1409/CT-TTHT
V/v: Điều chỉnh hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH L’oreal Việt Nam
Đ/chỉ :Tầng 10, tòa nhà Vincom, 45 Lý Tự Trọng và 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0102289856

 

Trả lời văn bản số 011214 ngày 15/01/2015 của Công ty về việc điều chỉnh hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

…”

Trường hợp Công ty trình bày bán hàng hóa, đã giao hàng đã lập và giao hóa đơn cho người mua, đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót nếu việc sai sót trên hóa đơn là do lập sai tên, địa chỉ của người mua, các chỉ tiêu khác đều ghi đúng quy định và việc sai sót trên không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế thì Công ty và bên mua chỉ lập biên bản ghi nhận sự việc, xác định lại tên, địa chỉ đúng, Công ty không phải lập biên bản thu hồi hóa đơn để lập lại hóa đơn mới. Trường hợp việc sai sót làm ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế thì công ty và bên mua lập biên bản và hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT2;
- Lưu: HC, TTHT.
212-5532/2015 hyen

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1409/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 04/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1409/CT-TTHT

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272007