• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 14152/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 14152/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 14152/CT-TTHT
V/v xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH bán lẻ BRG
(Địa chỉ: Số 3, phố Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh,
Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; MST: 0108609950)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 08/2020/CV-BLBRG ngày 17/03/2020 của Công ty TNHH bán lẻ BRG về việc xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Vấn đề tương tự vướng mắc của Công ty TNHH bán lẻ BRG, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế. Khi nhận được ý kiến trả lời của Tổng cục Thuế, Cục thuế TP Hà Nội sẽ có văn bản hướng dẫn đơn vị.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH bán lẻ BRG được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14152/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 25/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14152/CT-TTHT

36

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438569