• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 14213/TCHQ-TXNK năm 2014 về phân loại mặt hàng khai báo là Modul LED P10 (3 màu) do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14213/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14213/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng khai báo là Modul LED P10 (3 màu)

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được ý kiến của Doanh nghiệp và Hải quan địa phương về việc phân loại mặt hàng khai báo là Modul LED P10 (3 màu cơ bản: đỏ, xanh lá, xanh dương); Để việc phân loại, tính thuế được thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 17193/BTC-TCHQ hướng dẫn phân loại mặt hàng khai báo Modul LED P10 (3 màu cơ bản: đỏ, xanh lá, xanh dương) cấu tạo từ nhiều LED + IC + linh kiện điện tử có thể hiển thị hình, ảnh khi được kết nối với các nguồn tín
hiệu thích hợp được xác định là màn hình hiển thị (màn hình) phù hợp phân loại tại nhóm 85.28, mã số 8528.59.10 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát các lô hàng nhập khẩu khai báo là Modul LED P10 (3 màu cơ bản: đỏ, xanh lá, xanh dương), đối chiếu với hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa với hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 17193/BTC-TCHQ nêu trên để phân loại, áp dụng mức thuế theo đúng hướng dẫn nêu trên. Trường hợp hàng hóa đã thông quan theo khai báo nhưng phân loại và áp mức thuế chưa đúng hướng dẫn thì chuyển kiểm tra sau thông quan để phân loại, tính thuế và ấn định thuế theo đúng quy định.

Trường hợp doanh nghiệp kê khai tờ khai mới đối với mặt hàng này thì hướng dẫn để doanh nghiệp kê khai đúng với hướng dẫn trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện thống nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo)
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14213/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14213/TCHQ-TXNK

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258713