• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 14280/TCHQ-TXNK năm 2014 về giám định lại mẫu phân tích do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14280/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14280/TCHQ-TXNK
V/v giám định lại mẫu phân tích

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung
(Địa chỉ: Số 1 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 172/CV-CT ngày 20/11/2014 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung đề nghị cho kiểm tra lại chất lượng mẫu giấy phân tích đang lưu tại Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu đối với lô hàng Giấy nhập khẩu tại tờ khai số 10012294774/A11 ngày 05/9/2014 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan, tại Mục 4 Điều 11 có quy định:

“Trường hợp Tổng cục Hải quan ra Thông báo kết quả phân loại trên cơ sở sử dụng kết quả phân tích nhưng doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị được giám định lại thì:

- Đơn vị yêu cầu phân tích phải xác định rõ những lý do của doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân tích này.

- Đơn vị yêu cầu phân tích gửi văn bản đề nghị đơn vị phân tích liên quan giải quyết cho doanh nghiệp nhận lại một phần mẫu còn đang được lưu theo quy định tại đơn vị phân tích, để làm thủ tục giám định.”

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi yêu cầu phân tích để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT PTPL HH XNK (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KVI - Cục Hải quan TP Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Điều 11. Kết quả phân tích
...
4. Trường hợp Tổng cục Hải quan ra Thông báo kết quả phân loại trên cơ sở sử dụng kết quả phân tích nhưng doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị được giám định lại thì:

- Đơn vị yêu cầu phân tích phải xác định rõ những lý do của doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân tích này.

- Đơn vị yêu cầu phân tích gửi văn bản đề nghị đơn vị phân tích liên quan giải quyết cho doanh nghiệp nhận lại một phần mẫu còn đang được lưu theo quy định tại đơn vị phân tích, để làm thủ tục giám định.

- Nếu kết quả giám định khác với kết quả phân tích, đơn vị yêu cầu phân tích có văn bản trao đổi với đơn vị phân tích liên quan để đơn vị phân tích có trách nhiệm làm rõ kết quả phân tích. Trong trường hợp vượt quá phạm vi thẩm quyền xử lý khác nhau về kết quả giám định và kết quả phân tích, Đơn vị phân tích báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Hải quan để có xử lý tiếp theo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14280/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 28/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14280/TCHQ-TXNK

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259133