• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 1434/CT-TTHT năm 2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1434/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1434/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kiến Vương
Địa chỉ: Lô 22, Đường số 7, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0304355389

Trả lời văn thư số 02-15/CV-KV ngày 12/01/2015 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015):

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13.

1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ công văn số 222/TCT-CS ngày 20/01/2015 của Tổng Cục Thuế về thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi.

Căn cứ quy định trên, từ ngày 01/01/2015 các mặt hàng là nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn gia súc, gia cầm nếu thuộc các mặt hàng trong Danh mục thức ăn chăn nuôi của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố theo Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ, Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT 1;
- Lưu: VT, TTHT.
110-2038 Dương


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1434/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 04/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1434/CT-TTHT

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271390