• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1435/TCHQ-QLRR năm 2015 xử lý vướng mắc trong việc phân luồng kiểm tra hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1435/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 1435/TCHQ-QLRR
V/v xử lý vướng mắc trong việc phân luồng kiểm tra hải quan

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 0429/HQBRVT-QLRR ngày 06/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên quan đến việc phân luồng kiểm tra hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc tại công văn số 0429/HQBRVT-QLRR dẫn trên đã được Tổng cục Hải quan kiểm tra và xử lý trên hệ thống VCIS theo quy định tại Điểm b5, Khoản 4, Điều 39 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan

 

Điều 39. Quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

...

4. Thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

...

b) Thủ tục hải quan:

...

b.5) Chi cục hải quan làm thủ tục nhập khẩu theo quy định; hàng hóa nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa phải kiểm tra thực tế để xác định hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa phù hợp với thông tin trên hồ sơ nhập khẩu ban đầu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1435/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hồ Ngọc Phan
Ngày ban hành: 12/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1435/TCHQ-QLRR

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266319