• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1442/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc thủ tục tạm xuất tái nhập máy móc, thiết bị vào khu chế xuất để sửa chữa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1442/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 1442/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục tạm xuất tái nhập máy móc, thiết bị vào KCX để sửa chữa

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tnh Bình Dương;
-
Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam.
(Đ/c: phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 19.01A/YEV ngày 19/01/2015 của Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam về việc sửa chữa máy móc giữa Công ty và Công ty TNHH Juki Việt Nam (là doanh nghiệp chế xuất trong khu chế xuất Tân Thuận) theo chỉ định của Công ty Japan Chain Terminal tại Nhật Bản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 2131/BCT-XNK ngày 19/3/2014, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại công văn số 3094/HQBD-GSQL ngày 09/12/2014. Theo đó, Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam được phép thực hiện thủ tục tạm xuất tái nhập để sửa chữa, bảo hành máy móc, thiết bị tại Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất nếu hồ sơ đáp ứng quy định về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tnh Bình Dương và Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1442/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1442/TCHQ-GSQL

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266321