• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 1453/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế liên quan đến xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1453/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1453/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 82/CT-THDT ngày 13/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của Cục Thuế liên quan đến xác định ngành nghề kinh doanh có thuộc diện được ưu đãi quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về việc chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Đề nghị Cục Thuế trao đổi, phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Ninh Thuận để có cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện phù hợp quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1453/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 16/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1453/TCT-CS

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271641