• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Công văn 1480/TXNK-TGHQ năm 2019 về chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1480/TXNK-TGHQ
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1480/TXNK-TGHQ
V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Toyota Tsusho VN;
đ/c: Sun Red River Building, 7th Floor, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Công ty TNHH Panasonic Appliances VN;
(đ/c: Lô B6 KCN Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội)
- Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam.
(đ/c: K
hu công nghiệp cầu Nghìn, Thị trn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tnh Thái Bình)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số PAPVN-TGHQ-2019/2 ngày 16/1/2019 của Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam, số TTVN/BA/20190103 ngày 03/1/2019 của Công ty TNHH Toyota Tsusho Việt Nam, số 20190126-01/SL ngày 26/1/2019 của Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam vướng mắc về việc xác định phí cân bằng container (CIC), DO, vệ sinh container. Về vn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3581/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2018, số 5475/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2018 và số 797/TCHQ-TXNK ngày 01/2/2019 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về phí vận tải và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được giải quyết cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để các Công ty nêu trên biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (BH-03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1480/TXNK-TGHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 20/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1480/TXNK-TGHQ

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407871