• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1493/CT-TTHT năm 2015 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1493/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1493/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty SGS Việt Nam TNHH
Địa chỉ: 119-121 Võ Văn Tần, Q.3, TP. HCM
Mã số thuế: 0100114025

 

Trả lời văn bản số 01/0105 ngày 15/01/2015 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tiếp theo văn bản số 9170/CT-TTHT , Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN,

Trường hợp Công ty theo trình bày có người nước ngoài là Tổng Giám đốc làm việc tại Việt Nam trong năm 2014 từ tháng 1/2014 đến hết tháng 5/2014 rời Việt Nam về nước nếu cá nhân người nước ngoài không có nơi ở thường xuyên ghi trên thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp hoặc không có nhà ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm 2014 thì là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, Công ty phải khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 20% trên toàn bộ thu nhập tiền lương tiền công trả cho cá nhân này trong năm 2014 và cá nhân này không phải thực hiện quyết toán với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Kết thúc năm Công ty chỉ tổng hợp số thu nhập đã trả và số thuế đã khấu trừ để kê khai quyết toán với cơ quan thuế. Trường hợp trước đây Công ty đã khấu trừ kê khai nộp thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần thì Công ty thực hiện lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, TTHT
216_ 5920 /15 ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1493/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 06/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1493/CT-TTHT

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271958