• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 1496/BKHĐT-TH năm 2020 về báo cáo dịch Covid-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 1496/BKHĐT-TH
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1496/BKHĐT-TH
V/v báo cáo dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1086/VPCP-KTTH ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Độ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương chuẩn bị nội dung báo cáo, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, phục vụ công tác xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Bộ Chính trị, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể như sau:

1. Bộ Y tế, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (COVID-19) báo cáo cập nhật tình hình phòng chống dịch Covid-19, nhận định, dự báo tình hình diễn biến của dịch, kiến nghị các giải pháp trọng tâm.

2. Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình tác động của dịch Covid-19 tới mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách, dự báo diễn biến tác động, kiến nghị các giải pháp trọng tâm. Riêng đối với một số điều chỉnh chính sách (như điều chỉnh phương thức đầu tư của một số dự án quan trọng) cần phân tích lợi ích từ việc điều chỉnh về tài chính, tiến độ, yếu tố quốc phòng an ninh, tác động đến tăng trưởng từ việc giải ngân nhanh và hoàn thành sớm dự án...

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách khẩn trương có báo cáo đánh giá tình hình tác động dịch Covid-19 tới mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thuộc lĩnh vực phụ trách, dự báo diễn biến tác động, kiến nghị các giải pháp trọng tâm.

4. Các báo cáo cần bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 và văn bản số 1086/VPCP-KTTH nói trên, nhất là Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; phân nhóm các chủ trương, định hướng chỉ đạo lớn báo cáo Bộ Chính trị, các giải pháp cần phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo thẩm quyền.

Do thời gian gấp, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và qua địa chỉ thư điện tử thktqd@mpi.gov.vn trước ngày 12 tháng 3 năm 2020[1] để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của quý Cơ quan/đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Ch
ính phủ;
- Bộ KHĐT: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, Vụ TH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 [1] Thông tin chi tiết xin liên hệ Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư số điện thoại liên hệ: 080.44997/088.6696666.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1496/BKHĐT-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 09/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1496/BKHĐT-TH

297

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437137