• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1500/GSQL-TH năm 2016 sử dụng hàng rào di động để ngăn cách kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1500/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1500/GSQL-TH
V/v sử dụng hàng rào di động để ngăn cách kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam.
(Đ/c: Lô A1, đường số 3, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An)

 

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn 119/LLV-10-2016 đề ngày 7/10/2016 của Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam về việc đề nghị được sử dụng hàng rào di động để ngăn cách kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Để có cơ sở trình Lãnh đạo Tổng cục Hải quan xem xét kiến nghị của doanh nghiệp, Cục Giám sát quản lý đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An phối hợp Công ty tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế kho ngoại quan trên cơ sở quy chế hoạt động, quy trình quản lý hàng hóa để xem xét phương án giám sát hải quan đối với hàng hóa trong trường hợp sử dụng hàng rào di động ngăn cách kho ngoại quan (phòng lạnh G) thành 02 khu vực.

2. Cục Giám sát quản lý lưu ý điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, cụ thể:

- Hàng rào được ngăn cách hoàn toàn giữa khu để hàng ngoại quan với hàng thông thường và có thể niêm phong hải quan (niêm phong cửa phòng G hoặc niêm phong tại cửa hàng rào di động).

- Bố trí camera giám sát 24/24h toàn bộ hình ảnh trong phòng lạnh G kết nối với hải quan giám sát kho.

- Việc sử dụng hàng rào di động trên được áp dụng cho đến hết ngày 31/12/2017.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An và Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam được biết, phối hợp thực hiện. Kết quả báo cáo bằng văn bản gửi Cục Giám sát quản lý trước 10/11/2016./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 10. Điều kiện công nhận kho ngoại quan
...
2. Kho ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan hải quan, trừ kho nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1500/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1500/GSQL-TH

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330427