• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 1500/LĐTBXH-TE về đề nghị phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1500/LĐTBXH-TE
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1500/LĐTBXH-TE
V/v đề nghị phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: ……………………………………………

Căn cứ Điều 11 Luật trẻ em năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.

Đ thực hiện hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 và đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 theo chủ đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
;
- Lưu: VT, TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà

 

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2. Ban Tuyên giáo Trung ương

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5. Bộ Thông tin và Truyền thông

6. Bộ Tư pháp

7. Bộ Y tế

8. Bộ Công an

9. Bộ Quốc phòng

10. Ủy ban Dân tộc

11. Văn phòng Chính phủ

12. Tòa án nhân dân tối cao

13. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

14. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

15. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

16. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

17. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

18. Đài Truyền hình Việt Nam

19. Đài Tiếng nói Việt Nam

20. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

21. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

22. Hiệp hội Internet Việt Nam

 

Điều 11. Tháng hành động vì trẻ em

1. Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn thực hiện Tháng hành động vì trẻ em.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1500/LĐTBXH-TE   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành: 20/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1500/LĐTBXH-TE

334

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380331