• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1504/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục xuất khẩu cát do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1504/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1504/GSQL-GQ1
V/v thủ tục xuất khẩu cát

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam
(Đ/c: Cụm CN Hà Lam, Chợ Được, X. Bình Phục, H. Thăng Bình, Quảng Nam)

Trả lời công văn số 40/CV-KNKS ngày 15/5/2018 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với lô hàng cát trắng xuất khẩu đã ký với đối tác nước ngoài trước ngày 15/9/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến hướng dẫn thực hiện chủ trương không xuất khẩu khoáng sản thô (bao gồm cả cát), ngày 10/5/2018 Thủ tướng Chính phủ có công văn số 602/TTg-CN trong đó nêu rõ “Đối với sản phẩm cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc đã qua sơ chế nhưng đã ký hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài trước ngày 15 tháng 9 năm 2017, phù hợp với các quy định của pháp luật về xuất khẩu hiện hành được tiếp tục xuất khẩu. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi có doanh nghiệp xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc với các đối tác nước ngoài) tổ chức kiểm tra thực tế và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác các hợp đồng đã ký (thời gian, khối lượng cát xuất khẩu); xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm.”

Đề nghị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam căn cứ ý kiến chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ liên hệ với Bộ Xây dựng để có hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1504/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 22/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1504/GSQL-GQ1

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382817