• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1511/GSQL-TH năm 2015 về chữ ký trên C/O form AK do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 1511/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1511/GSQL-TH
V/v chữ ký trên C/O form AK

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bc Ninh

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số 1108 ngày 19/11/2015 của Công ty TNHH Sein Vina đề nghị xem xét tính xác thực của chữ ký trên C/O form AK số tham chiếu 020-15-01636 ngày 7/8/2015 của Hàn Quốc. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Qua rà soát đối chiếu, chữ ký của cán bộ có thẩm quyền thể hiện trên C/O dẫn trên không khớp với chữ ký mẫu có hiệu lực thực hiện tại thời điểm cấp C/O do cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Hàn Quốc đã thông báo. Đ nghị Cục Hải quan Bắc Ninh tiến hành thủ tục từ chối đối với C/O này.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để Cục Hải quan Bắc Ninh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Công ty TNHH Sein Vina (thay trả lời) (Đ/c: KCN Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên);
-
Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1511/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1511/GSQL-TH

2.432

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296995