• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1529/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc công văn 12485/BTC-TCT và 17804/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1529/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1529/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc công văn số 12485/BTC-TCT và công văn số 17804/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thiên Sơn Tây Đô;
(B1211 KDC91B An Khánh, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ)
- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thép Nguyễn Minh;
(D6/31 Khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM)
- Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu;
(KE A2/7 Tân Kiên Bình Lợi, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. HCM)
- Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
(C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của các doanh nghiệp có tên nêu trên liên quan tới việc thực hiện công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền và công văn số 17804/BTC-TCHQ ngày 23/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công văn số 12485/BTC-TCT dẫn trên. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng áp dụng theo quy định tại công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính:

Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế toàn bộ (100%) hàng hóa xuất khẩu là nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản và hàng tiêu dùng của doanh nghiệp thuộc danh sách doanh nghiệp có rủi ro cao do Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế phối hợp xây dựng.

2. Về kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu:

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu phải niêm phong hải quan thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a.1 Khoản 9 Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và điểm b1 Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, theo đó, trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, hàng hóa thuộc diện kiểm tra thực tế thì được thực hiện kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai; khi vận chuyển hàng hóa tới cửa khẩu xuất, hàng hóa phải được chứa trong container hoặc trong các loại phương tiện vận tải đáp ứng được yêu cầu niêm phong hải quan theo quy định.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu không thể niêm phong hải quan thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c.1 Khoản 9 Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và điểm b4 Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, theo đó, trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện theo đề nghị của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

3. Về địa điểm kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu bằng phương tiện vận tải thủy (tàu, xuồng, xà lan) qua cửa khẩu đường sông:

Đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính, công văn số 17804/BTC-TCHQ ngày 23/12/2013 của Bộ Tài chính và công văn số 982/TCHQ-GSQL ngày 24/01/2014 của Tổng cục Hải quan, theo đó các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tạm thời cặp vào bờ kè trước trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu đường sông để bốc dỡ hàng hóa, sang mạn và kiểm tra thực tế hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để các Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Cục Hải quan tỉnh An Giang (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 61. Giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

...

9. Giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu được thực hiện bằng niêm phong hải quan hoặc phương tiện kỹ thuật khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định cụ thể.

a) Các trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu phải niêm phong hải quan:

a.1) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu thuộc loại phải kiểm tra thực tế thì phải được chứa trong container hoặc trong các loại phương tiện vận tải đáp ứng được yêu cầu niêm phong hải quan theo quy định tại Điều 14 Nghị định 154/2005/NĐ-CP;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 61. Giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

...

9. Giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu được thực hiện bằng niêm phong hải quan hoặc phương tiện kỹ thuật khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định cụ thể.

...

c) Trường hợp không thể niêm phong hải quan:

c.1) Đối với hàng hóa là hàng rời thì phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu. Trường hợp làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu thì việc kiểm tra thực tế hàng hoá do Chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện theo đề nghị của Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 19. Quy định về chuyển cửa khẩu
...

4. Giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

...

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan thuộc diện phải kiểm tra thực tế:

b1) Phải được chứa trong công ten nơ, hoặc trong các loại phương tiện vận tải đáp ứng được yêu cầu niêm phong hải quan;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 19. Quy định về chuyển cửa khẩu

...

4. Giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

...

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan thuộc diện phải kiểm tra thực tế:

...

b4) Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu chứa trong công ten nơ, thùng, kiện hoặc chứa trong phương tiện vận tải không thể niêm phong hải quan thì xử lý như sau:

b4.1) Làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu, hoặc;

b4.2) Hải quan cửa khẩu kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1529/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1529/TCHQ-GSQL

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
221407