• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 154/GSQL-GQ3 năm 2015 về nhập khẩu PMD mặt hàng ổ cứng di động chứa dữ liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 154/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 154/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu PMD mặt hàng ổ cứng di động chứa dữ liệu

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhân Thăng
(Địa chỉ: 06 Thăng Long, P4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 59/2015/NT-HC ngày 26/1/2015 của Công ty TNHH Nhân Thăng về việc nhập khẩu PMD mặt hàng ổ cứng di động chứa dữ liệu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty thì ổ cứng di động trên đã được khách hàng sử dụng copy để chép dữ liệu, do vậy căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/07/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì mặt hàng trên thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Việc xem xét cho phép nhập khẩu thuộc chức năng của Bộ Công Thương, đề nghị Công ty báo cáo rõ vướng mắc nêu trên với Bộ Công thương để được hướng dẫn xử lý.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty TNHH Nhân Thăng biết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 154/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 26/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 154/GSQL-GQ3

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266863