• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 15406/TCHQ-GSQL năm 2014 về điều chuyển tạm thời máy soi container do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 15406/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15406/TCHQ-GSQL
V/v điều chuyển tạm thời máy soi container

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; thực hiện Quyết định số 3170/QĐ-TCHQ ngày 27/10/2014 về việc điều chuyển tạm thời hệ thống máy soi container di động của Tổng cục Hải quan. Đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng cơ sở vật chất, bố trí cán bộ công chức để thực hiện điều chuyển tạm thời 01 tháng máy soi container của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị để phục vụ soi chiếu trong dịp khai trương bước 4 mô hình "một cửa, một điểm dừng", cụ thể như sau:

1. Về chuẩn bị cơ sở hạ tầng

Để đảm bảo hoạt động soi chiếu của máy soi container tại khu vực cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị bố trí diện tích, vị trí hoạt động cho máy soi container phù hợp. Có biện pháp đảm bảo an toàn, cách ly khu vực phóng xạ. Bố trí luồng ra vào phù hợp với luồng hàng hóa tại cửa khẩu.

2. Về bố trí cán bộ công chức vận hành

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng bố trí điều động 03 cán bộ (bao gồm 01 lái xe, 01 công chức vận hành hệ thống và 01 công chức phân tích hình ảnh) để thực hiện nhiệm vụ vận hành soi chiếu trong thời gian máy soi hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Việc điều động công chức thực hiện theo hình thức cử công chức đi công tác và kinh phí theo chế độ công tác phí hiện hành.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị bố trí cán bộ, công chức phối hợp thực hiện vận hành máy soi Container trong quá trình máy soi hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

3. Về thực hiện quy trình

Việc thực hiện soi chiếu phải đảm bảo các quy định hiện hành. Căn cứ vào hình ảnh soi chiếu, cán bộ công chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo sẽ là người ra quyết định cuối cùng đối với lô hàng.

Hoạt động kiểm tra thực tế hàng hóa tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đối với các lô hàng được hệ thống phân luồng kiểm tra bằng máy soi sẽ được thực hiện kiểm tra thủ công 100% lô hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15406/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15406/TCHQ-GSQL

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262475