• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1552/GSQL-GQ3 năm 2014 về thủ tục nhập khẩu điện thoại di động để sửa chữa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1552/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1552/GSQL-GQ3
V/v thủ tục nhập khẩu điện thoại di động để sửa chữa.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH ToTem Việt Nam.
(Đ/c: Số 302, Trần Hưng Đạo, P.Đại Phúc, Tp.Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 05/11/2014.TOTEM ngày 05/11/2014 của Công ty ToTem Việt Nam hỏi về việc tạm nhập - tái xuất sửa chữa điện thoại di động, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại điểm h, khoản 3 Mục II Phụ lục I Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì điện thoại di động là sản phẩm công nghệ thông tin cho nước ngoài thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

- Căn cứ Điều 36 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì việc hướng dẫn cụ thể hình thức gia công, tái chế, sửa chữa sản phẩm công nghệ thông tin cho nước ngoài thuộc trách nhiệm hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông đến nay chưa có văn bản hướng dẫn quy định nêu trên; do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, trả lời theo thẩm quyền. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu (nơi dự kiến làm thủ tục) để được hướng dẫn cụ thể thủ tục hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 36. Các hình thức gia công khác

1. Việc gia công, tái chế, sửa chữa máy móc, thiết bị cho nước ngoài thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu chỉ được thực hiện nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Phải có phương án, biện pháp xử lý phế liệu, phế thải của quá trình gia công, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

b) Tái xuất toàn bộ sản phẩm, hàng hóa ra nước ngoài, không được phép tiêu thụ tại Việt Nam.

c) Phải được Bộ quản lý chuyên ngành theo phân công tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này cho phép.

2. Căn cứ phân công tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành hướng dẫn cụ thể hình thức gia công này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1552/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 21/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1552/GSQL-GQ3

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259125