• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 15542/TCHQ-GSQL năm 2014 về kiểm tra, giám sát hải quan đối với dầu thô xuất khẩu tại cảng dầu khí ngoài khơi do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 15542/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15542/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra, giám sát hải quan đối với dầu thô XK tại cảng dầu khí ngoài khơi

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 3602/HQHN-GSQL ngày 26/11/2014 của Cục Hải quan TP.Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP.Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại công văn số 800/TCHQ-GSQL ngày 05/2/2013 của Tổng cục Hải quan để thực hiện việc kiểm tra, giám sát lô hàng dầu thô xuất khẩu làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Cục Hải quan TP.Hà Nội tiến hành kiểm tra sau thông quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15542/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15542/TCHQ-GSQL

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262426