• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1558/GSQL-GQ3 năm 2014 về xuất lô hàng là dụng cụ biểu diễn do Cục Giám sát Quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 1558/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1558/GSQL-GQ3
V/v xuất lô hàng là dụng cụ biểu diễn

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Cục Giám sát Quản lý - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20141101/CV-Delta ngày 21/11/2014 của Công ty TNHH Quốc tế Delta vướng mắc về việc cấp giấy phép xuất khẩu đối với lô hàng dụng cụ biểu diễn tạm xuất - tái nhập, Cục Giám sát Quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng căn cứ quy định tại Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ và Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/07/2012 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch để xem xét, giải quyết về chính sách mặt hàng đối với lô hàng trên.

Cục Giám sát Quản lý - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Quốc tế Delta (thay trả lời); (tầng 14, tòa nhà Zodiac, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1558/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 21/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1558/GSQL-GQ3

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258693