• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1559/GSQL-GQ2 năm 2014 vướng mắc khi thanh khoản hợp đồng gia công trên hệ thống thông quan điện tử tập trung do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1559/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1559/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc khi thanh khoản hợp đồng gia công trên hệ thống TQĐT tập trung

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH JMC Việt Nam.
(Đ/c: Phố mới, Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang)

Trả lời công văn số 0114/CVTC-XNK/JMC ngày 28/10/2014 của Công ty TNHH JMC Việt Nam vướng mắc khi thanh khoản hợp đồng gia công trên hệ thống thông quan điện tử tập trung, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc sửa đơn vị tính trên tờ khai hải quan để đưa vào thanh khoản: Đề nghị Công ty căn cứ công văn số 545/CNTT-CNTT ngày 15/8/2014 của Cục CNTT & Thống kê Hải quan (gửi kèm) để thực hiện.

2. Về việc bổ sung danh mục sản phẩm, nguyên liệu, định mức trước thời điểm thực hiện thanh khoản: Hiện tại, trên hệ thống Ecustoms 5 có chức năng cho phép doanh nghiệp khai bổ sung danh mục sản phẩm, nguyên liệu, định mức trước thời điểm thực hiện thanh khoản. Sau khi chấp nhận dữ liệu khai của doanh nghiệp, công chức hải quan phải phê duyệt thông tin để cập nhật vào hệ thống Ecustoms 5.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH JMC Việt Nam biết, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1559/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1559/GSQL-GQ2

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259127