• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 1559/TXNK-PL năm 2019 về thuế suất thuế xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1559/TXNK-PL
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1559/TXNK-PL
V/v thuế suất thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Văn Phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam
(21F, tòa nhà PVI, s 1 Phạm Văn Bách, Cầu Giấy, Hà Nội)

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 19024 PD/KT ngày 30/1/2019 của Văn Phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam về thuế suất thuế xuất khẩu mã số 4408.90.00. Về việc này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thì không tồn tại mã số 4408.90.00 trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Mã số 4408.90.00 trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam trước đây (ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính) đã chuyển thành mã số 4408.39.20, 4408.39.90, 4408.90.10, 4408.90.90 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhp khẩu hiện hành, có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 10% (theo Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị Định số 125/2018/NĐ-CP).

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Văn Phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc ti Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1559/TXNK-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 21/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1559/TXNK-PL

347

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407873