• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 15599/BTC-TCHQ năm 2016 về nhập khẩu than do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 15599/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 15599/BTC-TCHQ
V/v nhập khẩu than

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX và TM thiết bị CN Việt Nhật
(Đ/c: Số 741 Nguyễn Đức Thuận, Đặng X
á, Gia Lâm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/2016/CV-VNP ngày 11/10/2016 của Công ty TNHH SX và TM thiết bị CN Việt Nhật liên quan đến việc thực hiện thủ tục nhập khẩu than theo Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 26/8/2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc nhập khẩu than, ngày 05/10/2016 Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương đã có công văn số 2719/TCNL-CNT gửi Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính nêu rõ: “Căn cứ các nội dung nêu trên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Năng lượng thấy rằng:

- Nếu doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than trực tiếp để cung cấp cho sản xuất điện thì phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

- Nếu doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than cho sản xuất khác (không phải nhập khu than trực tiếp cho sản xuất điện) thì doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan”.

Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thiết bị công nghiệp Việt Nhật căn cứ nội dung công văn số 2719/TCNL-CNT dẫn trên của Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương để thực hiện. Trường hợp chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Bộ Công Thương để được hướng dẫn./.

(Gửi kèm c.n số 2719/TCNL-CNT của Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (đ b/c);
- Lưu: VT, TCHQ (11b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15599/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15599/BTC-TCHQ

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330520