• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 16153/QLD-KD năm 2014 về cung ứng thuốc phòng, chống dịch đau mắt đỏ do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 16153/QLD-KD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16153/QLD-KD
V/v cung ứng thuốc phòng, chống dịch đau mắt đỏ

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc.
(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị).

 

Hiện nay, bệnh đau mắt đỏ đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt là đối tượng trẻ em.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ phòng và điều trị bệnh, Cục Quản lý Dược đề nghị như sau:

1. Các thuốc phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị bệnh đau mắt đỏ đều có số đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn liên hệ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc chủ động lập dự trù, xây dựng kế hoạch cung ứng để đảm bảo đủ thuốc đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh, tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc trên địa bàn.

3. Các bệnh viện trực thuộc Bộ chủ động lập kế hoạch mua sắm thuốc phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị bệnh đau mắt đỏ và liên hệ với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc để đảm bảo đủ thuốc cho công tác khám chữa bệnh.

4. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc tăng cường nguồn cung, xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, khẩn trương cung ứng đủ thuốc khi nhận được đặt hàng của các cơ sở khám, chữa bệnh.

5. Tổng Công ty Dược Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc và kịp thời các nội dung liên quan tại Công văn này.

Cục Quản lý Dược sẽ xem xét, giải quyết theo quy trình thẩm định nhanh các Dự trù, Đơn hàng nhập khẩu thuốc phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị bệnh đau mắt đỏ của các đơn vị để đảm bảo đủ thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Văn phòng Cục Quản lý Dược, điện thoại 04.37366483 hoặc Phòng Quản lý kinh doanh Dược, điện thoại: 04.38461525.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
- Cục KCB, Cục YTDP - BYT (để p/hợp);
- Cục Y tế, BCA;
- Cục Quân Y, BQP;
- Cục Y tế, Bộ GTVT;
- Website Cục QLD;
- Lưu VT, KD (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16153/QLD-KD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 19/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 16153/QLD-KD

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251152