• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 16161/QLD-KD năm 2014 về nhập khẩu và lưu hành thuốc của nhà sản xuất Helix Pharmaceuticals Inc., Canada do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 16161/QLD-KD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16161/QLD-KD
V/v nhập khẩu và lưu hành các thuốc của nhà sản xuất Helix Pharmaceuticals Inc., Canada

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần VN Pharma

Tiếp theo Công văn số 13134/QLD-KD ngày 01/08/2014 của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng nhập khẩu và lưu hành các thuốc của nhà sản xuất Helix Pharmaceuticals Inc., Canada;

Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc,

Căn cứ Công văn số 2824/CV-LS-HPH ngày 17/09/2014 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của Công ty Helix Pharmaceuticals,

Cục Quản lý Dược thông báo như sau:

1. Yêu cầu Công ty ngừng nhập khẩu và lưu hành các thuốc theo các Công văn số 22113/QLD-KD ngày 30/12/2013, Công văn số 9927/QLD-KD ngày 16/6/2014, Công văn số 11142/QLD-KD ngày 01/07/2014 và Công văn số 11143/QLD-KD ngày 01/07/2014 của Cục Quản lý Dược. Các Công văn trên không còn hiệu lực kể từ ngày ký công văn này.

2. Cục Quản lý Dược ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu thuốc của Công ty, kể cả các hồ sơ đã nộp tại Cục Quản lý Dược trước ngày ký Công văn này.

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Lưu VT, KD (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16161/QLD-KD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 19/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 16161/QLD-KD

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258802