• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


 

Công văn 1634/VPCP-CN năm 2019 về rà soát công tác quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1634/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1634/VPCP-CN
V/v rà soát công tác quy hoạch dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội tại văn bản số 127/UBND-QHXD ngày 15 tháng 01 năm 2019 về việc rà soát công tác quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét đề nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 969/VPCP-QHQT ngày 31 tháng 01 năm 2019 và số 1067/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GD&ĐT, GTVT;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- UBND Tp Hà Nội;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, QHĐP, NN, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa
(18).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1634/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1634/VPCP-CN

355

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408393