• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phí và lệ phí


Văn bản pháp luật về Dịch vụ sử dụng đường bộ

Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu

 

Công văn 1638/VPCP-CN năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu và triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1638/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1638/VPCP-CN
V/v Xử lý thông tin báo nêu và triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Báo Thanh niên điện tử ra ngày 13 tháng 02 năm 2019 có bài phản ánh về việc "Không kiểm soát được thu phí BOT"; đồng thời, xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 295/BGTVT-ĐTCT ngày 10 tháng 01 năm 2019) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Công an (văn bản số 346/BCA-ANKT ngày 11 tháng 02 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 430/BTP-PLDSKT ngày 01 tháng 02 năm 2019), Quốc phòng (văn bản số 1090/BQP-TC ngày 29 tháng 01 năm 2019), Thông tin và Truyền thông (văn bản số 389/BTTTT-CBC ngày 15 tháng 02 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1003/BKHĐT-KCHTĐT ngày 19 tháng 02 năm 2019), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 742/NHNN-TT ngày 31 tháng 01 năm 2019) về việc tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh tại bài báo nêu trên; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật đi với hoạt động thu phí tại các trạm thu phí BOT trên cả nước (bản chụp bài báo kèm theo).

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc triển khai hệ thống thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng theo quy định tại Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018; đồng thời chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, lộ trình chuyển sang thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, QP, TP, KHĐT, TC, TTTT;
- Ngân hàng NNVN;
- Báo Thanh niên;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KGVX, KTTH
;
- Lưu: VT, CN (2) cp

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1638/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 28/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1638/VPCP-CN

763

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408159