• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch vụ sử dụng đường bộ


 

Công văn 1639/VPCP-CN năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1639/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1639/VPCP-CN
V/v Xử lý thông tin báo nêu về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Báo Tiền phong điện tử ra ngày 18 tháng 02 năm 2019 có bài phản ánh về việc "Thu phí tự động không dừng: Ai đang tạo thêm các rào cản", trong đó có nội dung phản ánh về việc "Sau các dự án BOT giao thông là các ngân hàng tài trợ vốn, mới là ông chủ thật sự của các dự án BOT. Trong khi đó, cơ quan quản lý nhà nước lại tạo cơ chế để dòng tiền thu phí tự động không dừng vào một ngân hàng. Tổng cục Đường bộ Việt Nam ký hợp đồng độc quyền cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng với Công ty VETC, tài khoản của VETC và tài khoản giao thông của chủ phương tiện cùng một ngân hàng nên các ngân hàng cho vay vốn làm BOT giao thông không ủng hộ" (bản chụp bài báo kèm theo).

Về thông tin nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông vận tải làm rõ và trả lời cho Báo Tiền phong biết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
-
Báo Tiền phong;
-
VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
-
Lưu: VT, CN (2) cp

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1639/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 28/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1639/VPCP-CN

263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408456