• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 164/BXD-KTXD năm 2018 cho ý kiến về việc áp dụng chỉ số giá trong điều chỉnh giá hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 164/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/BXD-KTXD
V/v cho ý kiến về việc áp dụng chỉ số giá trong điều chỉnh giá hợp đồng

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2194/BQLDA6-KTKH ngày 22/12/2017 của Ban QLDA 6 – Bộ Giao thông Vận tải về việc đề nghị cho ý kiến áp dụng chỉ số giá trong điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu của dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km 587+00 - Km 597+549; đoạn Km 605+00 – Km 617+00 và đoạn Km 641+00 – Km 649+700 đi qua địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình. Sau khi xem xét các tài liệu kèm theo, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu.

2. Đối chiếu với nguyên tắc trên, trường hợp Hợp đồng đã ký giữa các bên chỉ quy định về nguyên tắc sử dụng nguồn thông tin về giá hoặc nguồn chỉ số giá của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để áp dụng điều chỉnh giá hợp đồng thì việc lựa chọn nguồn chỉ số giá xây dựng công bố của Quảng Bình là địa phương nơi xây dựng các gói thầu số 8,9 của dự án để áp dụng điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu này là phù hợp với quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp gói thầu số 7 xây dựng trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh nhưng do chỉ số giá xây dựng do tỉnh Hà Tĩnh công bố chưa đầy đủ, còn thiếu một số chỉ số giá nguyên vật liệu như văn bản số 2194/BQLDA6-KTKH đã nêu, thì việc áp dụng một số chỉ số giá xây dựng do tỉnh Quảng Bình công bố thay cho những chỉ số giá tỉnh Hà Tĩnh công bố còn thiếu để điều chỉnh giá hợp đồng của gói thầu này như đề xuất của Ban QLDA 6 – Bộ GTVT là phù hợp với nguyên tắc sử dụng nguồn thông tin về giá hoặc nguồn chỉ số giá trong hợp đồng đã ký kết và đảm bảo phản ánh sát thực mức biến động của chỉ số giá tại từng khu vực thi công của dự án.

3. Việc xác định khoảng thời gian “n” tương ứng với khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu theo từng tháng và áp dụng chỉ số giá xây dựng của địa phương công bố hàng tháng như đề xuất của Ban QLDA 6 – Bộ GTVT để thực hiện điều chỉnh giá Hợp đồng là phù hợp với quy định của hợp đồng và với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng xây dựng.

Đề nghị Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông Vận tải căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD, ĐHN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 164/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 19/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 164/BXD-KTXD

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374816