• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa


Văn bản pháp luật về Kinh doanh xăng dầu

 

Công văn 1646/BKHCN-VP năm 2019 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Công văn 1646/BKHCN-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1646/BKHCN-VP
V/v: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ thông tin Bộ Công an thông báo trên các phương tiện báo chí, truyền thông về vụ việc sản xuất, buôn bán xăng giả có quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các hành vi vi phạm có tchức, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo một số nhiệm vụ như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường công tác nắm bắt thông tin, khảo sát, kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu trên địa bàn.

2. Báo cáo kịp thời Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan có thẩm quyền xlý về việc vi phạm đối với các trường hợp sai phạm.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban nhân dân./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- TTra Bộ, T
ng cục TĐC;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1646/BKHCN-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 07/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1646/BKHCN-VP

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
423553