• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 1646/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1646/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1646/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát.
(s
63B Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 2003-01/CV-VP-PL ngày 30/03/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vướng mắc của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3579/TCT-CS ngày 10/09/2019 trả lời cụ thể.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế tp. Hồ Chí Minh;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1646/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1646/TCT-CS

69

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443904